Huis- en zwemregels

Geachte badgasten,

Wij hopen zeer dat u in ons zwembad een prettige tijd heeft en volledig zult genieten van uw verblijf. Wij willen u daarom vragen nota te nemen van de aanwijzingen van het personeel alsmede de huis- en zwemregels na te komen. Heb respect voor de andere zwemmers en gedraagt u zich a.u.b. op een dusdanige wijze dat de andere bezoekers niet worden lastiggevallen of in gevaar worden gebracht. Wij wensen u een aangenaam verblijf. Voor vragen, opmerkingen en suggesties staan onze medewerkers altijd tot uw beschikking.

 

A. Algemeen

1.     De huis- en zwemregels dienen voor de veiligheid, orde en properheid in ons zwembad.

2.     Onze huis- en zwemregels zijn voor alle bezoekers bindend na betreden van het terrein. Met de aankoop van het entreekaartje gaat iedere badgast met de huis- en zwemregels akkoord. Het personeel van het zwembad is gemachtigd, te allen tijde al naar gelang van condities ter plekke aanvullende regels voor het gebruik van het bad te bepalen en toe te passen.

3.     De rechtsverhouding tussen badgast en Aqua Fit GmbH valt onder het privaatrecht.

4.     De faciliteiten van het bad dienen zorgvuldig behandeld te worden. In geval van ongewenst gebruik, nalatige verontreiniging en beschadiging wordt de badgast aansprakelijk gesteld.

5.     De badgasten zien af van alles wat in strijd is met de goede zeden, de handhaving van veiligheid, orde en properheid. In het bijzonder zijn de volgende activiteiten niet toegestaan:

1.             Storende geluiden door bijv. het gebruik van muziekinstrumenten, radio, televisie of andere vergelijkbare apparaten,

2.             Wild rondrennen; het betreden van het bad met straatschoenen,

3.             Rennen op de omringende randen van het bad, hangen aan en op de instapladders en bevestigingen of verwijderen van het scheidingstouw,

4.             Anderen te soppen, in het bad te gooien of van de zijwaartse badranden te springen,

5.             Het lastigvallen van badgasten door sportieve oefeningen of spelletjes,

6.             Het meebrengen van duikuitrusting, vinnen, luchtbedden en overige voorwerpen naar het bad; het gebruik van oogbescherming (duikbrilletjes) is op eigen risico; voor sport- of overige evenementen kunnen uitzonderingen gemaakt worden,

7.             Eerste hulpmiddelen en apparatuur onrechtmatig te gebruiken,

8.             Roken binnen het gebouw,

9.             Verdelen of aanbrengen van drukwerk en reclame-uitingen,

10.           Meenemen of benutten van glas of andere breekbare voorwerpen die letsel kunnen veroorzaken.

6.             Het personeel van het zwembad heeft tegenover alle badgasten het recht de huisregels toe te passen. Bezoekers die de huis- en zwemregels overtreden, kunnen tijdelijk of definitief worden uitgesloten van een bezoek van ons zwembad. In dergelijke gevallen wordt het entreegeld niet terugbetaald.

7.             De consumptie van eigen maaltijden en drank is niet toegestaan. Vanwege hygiënische redenen is de consumptie van eten en drankjes die bij de bistro van wasserstraelen zijn gekocht, alleen toegestaan in de hiervoor gemarkeerde zone.

8.             Worden voorwerpen gevonden, geef ze aan het personeel. Handhaving van deze gevonden voorwerpen geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

9.             Afval alleen deponeren in de daarvoor bestemde containers. Hierbij dient u rekening te houden met de voorgeschreven afvalscheiding.

 

B. Openingstijden en toegang

1.     De openingstijden zijn in te zien bij de ingang en balie van wasserstraelen. De directie heeft het recht om het gebruik van wasserstraelen of delen hiervan te beperken.

2.     Toegang is niet toegestaan voor:

1.             Personen, die onder de invloed van drugs en drank staan,

2.             Personen, die lijden aan een zichtbare ziekte waardoor derden zich bedreigd kunnen voelen of die lijden aan ziektes die volgens de infectieziektewet gemeld moeten worden of die lijden aan open wonden of huiduitslag.

3.             Personen, die dieren met zich mee voeren.

4.             Personen, die niet zelfstandig kunnen lopen of hulp nodig hebben bij het aan- en uitkleden, mogen alleen onder begeleiding het bad betreden.

5.             Kinderen en niet-zwemmers onder de 10 jaar mogen het zwembad alleen betreden onder begeleiding van een volwassene.

6.             Elke badgast moet in bezit zijn van een geldig entreekaartje, dat alle faciliteiten dekt, die hij of zij gebruiken wil.

7.             Reeds ingeleverde entreekaarten worden niet terugbetaald, kosten of overige gelden worden niet verrekend.

8.             Indien men een entreekaart verloren heeft, wordt deze niet vervangen door een nieuwe kaart. Uitzondering hierop vormen uitsluitend persoonsgebonden tijdkaarten.

9.             Indien het verlies van dergelijke kaarten aangetoond kan worden, worden deze na aftrek van administratiekosten door een nieuwe vervangen.

 

C. Aansprakelijkheid

1.     De badgasten maken uitsluitend op basis van eigen risico gebruik van de faciliteiten en doen geen afbreuk aan de verplichting, het bad en zijn faciliteiten in een veilige toestand te laten.

2.     Voor overmacht en toeval alsmede voor gebreken die ondanks zorgvuldige controle niet onmiddellijk ontdekt worden, kan het zwembad niet aansprakelijk worden gesteld.

3.     Voor vernietiging, beschadiging of het verlies van voorwerpen die het bad worden binnengebracht, vooral kostbaarheden en geld, kan het zwembad niet aansprakelijk worden gesteld.

4.     Het zwembad en het personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, materiële schade die mogelijkerwijs kunnen ontstaan door gebruik te maken van het bad. Enige uitzondering hierop vormt schade, die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van het bad en/of het personeel.

5.     Dit is ook van toepassing voor voertuigen en fietsen op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen op het terrein van het zwembad.

 

D. Gebruik van het bad

1.     De badgast is zelf ervoor verantwoordelijk zijn kluis te vergrendelen en dient de betreffende sleutel gedurende het verblijf in het bad zelf te bewaren.

2.     In geval van verlies van een sleutel wordt 50,00 EUR in rekening gebracht. Diegene die de sleutel verloren heeft, krijgt zijn geld terug wanneer de sleutel alsnog teruggevonden wordt.

3.     Toegang tot het bad is alleen na grondige lichaamsreiniging toegestaan.

4.     Het gebruik van zeep buiten de douchecabines is niet toegestaan.

5.     Het verblijf in het bad is alleen in gewone badkleding toegestaan.

6.     Indien de springtoren voor zwemmers is vrijgegeven, mogen de zwemmers alleen hiervan gebruik maken als het badpersoneel langs de bekkenrand van het diepe bad aanwezig is. Na de sprong dient het bad onmiddellijk weer worden vrij gegeven. Er mag niet onder de springplank gezwommen worden. Springen geschiedt volledig op eigen risico. Wippen op de springplank is niet toegestaan.

7.     Wanneer men springt, moet men zorgen dat:

1.             het bad vrij is,

2.             zich slechts één persoon op de springplank bevindt.

Of de springtoren voor het algemene gebruik wordt vrijgegeven, is uitsluitend de verantwoording van het toezichthoudende personeel.

8.             Zijwaarts springen in het bad, het duwen of gooien van personen in het bad alsmede het zwemmen onder de springplank wanneer de springtoren geopend is, is niet toegestaan.

9.             Indien de glijbaan is vrij gegeven, mag deze uitsluitend door één persoon en op de wijze zoals weergegeven middels pictogrammen worden gebruikt. Het duwen op de trap of op het platform is niet toegestaan. In het bad aan het einde van de glijbaan mag niet worden gezwommen. Het gebruik van de glijbaan is eveneens op eigen risico.

10.           Betreden en benutten van de aqua fitness baden (aqua gymnastiek bad, aqua joggingbad, aqua cirkel bad) is alleen toegestaan voor cursusdeelnemers op de daarvoor aangegeven tijden en dan alleen onder begeleiding van de cursusleider(s).

11.           Het plonsbad is alleen voor kinderen onder de 6 jaar bedoeld. Deze kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene gebruik maken van het plonsbad.

12.           Het badpersoneel is gemachtigd om het gebruik van de faciliteiten te beperken, wanneer het bad onrechtmatig wordt gebruikt of wanneer het algemene gebruik van het bad dit noodzakelijk maakt.

 

E. Uitzonderingen

1.     De huis- en zwemregels zijn van toepassing voor het dagelijkse gebruik van het zwembad.

2.     Uitzonderingen op deze huis- en zwemregels bij evenementen zijn toegestaan zonder dat hiervoor de bestaande huis- en zwemregels opgeheven dienen te worden.

 

 

Aanvulling op de huis- en badvoorschriften (conform het pandemisch plan voor baden van DGfdB)

 

preambule
Deze toeslag geldt naast het huis- en badreglement en is bindend. In de relevante regelgeving wijzigt het de huis- en badvoorschriften of introduceert het verdere punten. Het huis- en badreglement en dit supplement worden onderdeel van de overeenkomst overeenkomstig artikel 2, lid 1, van het huis- en badreglement. Het supplement bevat voorschriften (bijv. Officieel, normatief) die dienen ter bescherming tegen infectie bij gebruik van dit bad.

Dit zwembad wordt opnieuw geëxploiteerd na een verzwakkende pandemie. Het is daarom noodzakelijk om verdere infecties te voorkomen. We hebben ons hierop voorbereid in de uitrusting van de badkamer en in de organisatie van het badbedrijf. Deze maatregelen van de badkameroperator zijn bedoeld om het risico op infectie zoveel mogelijk te voorkomen. Om dit doel te bereiken is het echter absoluut noodzakelijk dat zwemmers ook hun eigen verantwoordelijkheid - tegenover zichzelf en anderen - op zich nemen door de regels van het huis en de badvoorschriften na te leven. Desalniettemin wordt het gedrag van de zwemmers geobserveerd door onze medewerkers, die werken in het kader van de huiswet. Volledige monitoring is echter niet mogelijk.

 

§ 1 Algemene principes en gedrag in de badkamer
(1)       De begeleiding van een volwassene is anders dan de vorige regeling voor kinderen tot 10 jaar.
(2)       Betreed het zwembad alleen vlak voor gebruik. B. het zwembad, duikplanken of waterglijbanen.
(3)       afstandsregels en markeringen in het bereik van z. B. Waterglijbanen, duikplanken moeten in acht worden genomen.
(4)       Verlaat het zwembad onmiddellijk na het zwemmen.
(5)       Verlaat het zwembad direct na gebruik en vermijd drukte voor de deur, bij haltes van het openbaar vervoer en op de parkeerplaats.
(6)       De consumptie van voedsel uit de horeca is alleen toegestaan ​​op de aangewezen of gemarkeerde gebieden.
(7)       Instructies van het personeel of andere agenten moeten worden opgevolgd.
(8)       Gebruikers die deze toevoeging aan de huis- en badregels overtreden, kunnen naar het bad worden geleid.
(9)       Als delen van de badkamer niet kunnen worden gebruikt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht bij de ingang of bij de kassa.

 

§ 2 Algemene hygiënemaatregelen
(1)       Personen met een bekende / bewezen infectie door het coronavirus zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor zwemmers met verdachte tekens.
(2)       Was uw handen regelmatig en grondig (handhygiëne).
(3)       Gebruik de handdesinfectiestations bij de ingang en bij andere kruisingen waar handen wassen niet mogelijk is.
(4)       Hoest en nies in een zakdoek of als alternatief in de kromming van je arm (hoest en nieslabel).  
(5)       Neem een ​​douche voordat je gaat baden en was jezelf grondig met zeep (als de doucheruimtes open zijn).
(6)       Maskers moeten in de gemarkeerde gebieden worden gedragen in overeenstemming met officiële vereisten.

 

§ 3 maatregelen om afstand te bewaren      
(1)       Douche- en toiletruimtes mogen door maximaal twee personen worden betreden.
(2)       Er zijn toegangsbeperkingen in de zwembaden en zwembaden. Let op de weergegeven informatie en de instructies van het personeel.
(3)       In de zwembaden en zwembaden moet de vereiste afstand onafhankelijk worden aangehouden. Vermijd groepsvorming, vooral aan de rand van het zwembad op het niveau van het zwembad.
(4)       Als de lijn is uitgerekt, moet je in het midden van de lijn zwemmen. Elke rijstrook mag slechts in één richting worden gebruikt (bijv. Eenrichtingsstraat, snelweg voor zwemmers).
(5)       Let op de borden en instructies van het personeel.
(6)       peuterbaden mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de huidige afstands- en groepsregels. Ouders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels voor de goedkeuring van hun kinderen.
(7)       Vermijd directe ontmoetingen rond het zwembad en gebruik de volledige breedte (meestal 2,50 m) om te ontwijken.
(8)       Vermijd nauwe ontmoetingen bij knelpunten (oversteken van bekkens, verkeersroutes) en wacht indien nodig tot het pad vrij is.
(9)       Volg de routevoorschriften (bijv. Eenrichtingsverkeer), borden en afstandsmarkeringen in de badkamer.